Karte Tiefer See

Mapa kapielisk zawiera aktualne dane dotyczace jakosci kapielisk w roku 2017 oraz ich klasyfikacji w latach 2013-2016 w wyznaczonych kapieliskach na terenie kraju zwiazkowego Brandenburgia. Klasyfikacji dokonuje sie na podstawie nastepujacych ocen: „doskonala“ („ausgezeichnet“), „dobra“ („gut“), „dostateczna“ („ausreichend“) lub „niedostateczna” („mangelhaft”). Nowe kapieliska, niedysponujace jeszcze wymagana liczba wyników monitoringu, prezentowane sa jako nowe – bez klasyfikacji. W przypadku zmian jakosci wody wynikajacych z dzialan zwiazanych z zagospodarowywaniem kapielisk uzywa sie dopisku „change“ bez klasyfikacji – do czasu zakonczenia tych dzialan i uzyskania wymaganej liczby wyników monitoringu w ciagu czterech nastepujacych po sobie sezonów kapielowych. Klasyfikacje jakosci znalezc mozna na liscie ogólnej lub tez nad kapieliskiem. W sezonie kapielowym, w okresie od 15 maja do 15 wrzesnia kazdego roku, dane oraz informacje aktualizuje sie codziennie.

Oprócz danych dotyczacych parametrów mikrobiologicznych istotnych z punktu widzenia zdrowia oraz aktualnych wyników kontroli próbek wody uzyskac mozna tez informacje o aktualnej przejrzystosci wody, mozliwosci masowego pojawienia sie glonów badz tez zanieczyszczenia toksycznymi cyjanobakteriami (sinicami) z odpowiednimi ostrzezeniami, a takze o wlasciwosci plazy kapieliska i jego infrastrukturze, instalacjach ratownictwa wodnego (np. Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Zycia (DLRG)), bazie gastronomicznej, urzadzeniach sanitarnych oraz utylizacji odpadów. Kazde kapielisko opatrzone jest zdjeciem (na stronie kapieliska).

Kapieliska wraz z ich okolica mozna wyswietlic i wydrukowac w rozdzielczosci mapy topograficznej w skali 1:5.000.